آدرس : ایران / تهران ، خیابان شهید قندی، خیابان شهید عربعلی، خیابان شهید ابراهیمی، پلاک ۲۴، طبقه ۲ –  بهرادان تجهیز فرداد

تلفن ۱ : ۸۸۵۲۸۸۲۶ -۰۲۱

تلفن ۲ : ۸۸۵۲۸۸۲۷-۰۲۱

فکس  : ۸۸۵۲۸۸۲۳–۰۲۱

 Behradan

Tel 1: 0098-21-88528826

Tel 2: 0098-21-88528827

Fax : 0098-21-88528823

ایمیل : info@behradan.com