با توجه به نیاز روزافزون کشور برای اصلاح نظام توزیع و خرده فروشی و لزوم استاندارد شدن فضا و تجهیزات و نرم افزارهای فروشگاه ها، حضور شرکت های تامین کننده و مجری کارآمد در راستای این حرکت ملی، الزامی است.

شـرکت توسعه و تجهیز بهرادان با اتکا به تامین کنندگان بین المللی صاحب نام، تامین کننده و مجری بخش عمده ای از تجـهیزات مورد نیاز فروشـگاه های زنجیره ای، سوپـر مارکت ها و هایپرمارکت ها می باشـد.

محصولات قابل ارائه عبارتند از :

۱- یخچال های ایستاده فروشگاهی ( پرده هوا و درب دار )

۲ – یخچال و فریزرهای افقی ( جزیره)

۳ – انواع قفسه بندی های سوپرمارکتی و فروشگاهی

۴ – میز های صندوق ( چک اوت )

۵ – انواع ترولی و سبدهای فروشگاهی

بطور خلاصه محصولات عبارتند از : انواع یخچال و فریزرهای فروشگاهی شامل ایستاده، افقی، ویترینی، پرده هوا و درب‌دار بصورت کندانسور مرکزی و سرخود.