انواع قفسه بندی فروشگاهی سبک و سنگین ، در اندازه های مختلف جهت سوپرمارکت و هایپرمارکت ها همچنین قفسه بندی های برای مصارف دیگر مانند ؛ میوه و سبزی ، قفسه بندی چوبی مخصوص نان ، قفسه و آویزهای مخصوص پوشاک ، قفسه بندی های ویژه لوازم خانگی ، لوازم برقی و الکترونیکی ، قفسه بندی های بهداشتی ، دارویی ، آرایشی و قفسه های ویژه کتاب و نشریات.