چک آوت

نقشه اتوکدی چک آوت - میز صندوق فروشگاهی

چک اوت ( میزصندوق )  TEKNOGON نقاله دار مدل ALURA QUICK

قابل ارائه در دو وضعیت ؛ گذر راست و گذر چپ

دارای لوازم جانبی همچون :

SCANNER PROTECTION ، NEXT CUSTOMER BAR و GATE

 

ابعاد میز صندوق :

طول کامل ۲۲۱۵ میلیمتر، شامل : طول نوار نقاله ۱۰۱۵ میلیمتر ، طول محل نصب اسکنر بارکد خوان ۵۰۰ میلیمتر ، طول سینی جمع آوری کالا ۷۰۰ میلیمتر

عرض کامل ۱۰۶۰ میلمتر، شامل : ۶۰۰ میلیمتر عرض میز ، ۴۶۰ میلیمتر عرض محل نصب صندوق

ابعاد محل نصب صندوق :

۴۶۰ در ۵۹۰ میلیمتر

ابعاد محل نصب اسکنر :

۵۰۰ در ۶۰۰ میلیمتر

ابعاد سینی جمع آوری کالا :

۷۰۰ در ۶۰۰ میلیمتر

Model Detail (mm) Dimension(mm) Left Right
A B C
ALURA QUICKWITH CONVEYOR ۱۰۱۵ ۷۰۰ ۵۰۰ ۲۲۱۵ + +
۱۰۱۵ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۲۵۱۵ + +
۱۳۱۵ ۷۰۰ ۵۰۰ ۲۵۱۵ + +
۱۳۱۵ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۲۸۱۵ + +
۱۶۱۵ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۳۱۱۵ + +

نقشه اتوکدی چک آوت (میزصندوق) :