چک اوت

نقشه اتوکدی چک اوت - میز صندوق

چک اوت (میزصندوق) TEKNOGON نقاله دار مدل ALURA TRADITION

قابل ارائه در دو وضعیت ؛ گذر راست و گذر چپ

دارای لوازم جانبی همچون :

SCANNER PROTECTION ، NEXT CUSTOMER BAR و GATE

ابعاد میز صندوق – چک اوت :

طول کامل ۲۲۱۵ میلیمتر، شامل : طول نوار نقاله ۱۰۱۵ میلیمتر ، طول محل نصب اسکنر بارکد خوان ۵۰۰ میلیمتر ، طول سینی جمع آوری کالا ۷۰۰ میلیمتر

عرض کامل ۱۰۶۰ میلمتر، شامل : ۶۰۰ میلیمتر عرض میز ، ۴۶۰ میلیمتر عرض محل نصب صندوق .

ابعاد محل نصب صندوق – چک اوت :

۴۶۰ در ۵۹۰ میلیمتر

ابعاد محل نصب اسکنر :

۵۰۰ در ۶۰۰ میلیمتر

ابعاد سینی جمع آوری کالا :

۷۰۰ در ۹۹۰ میلیمتر

Model

 

Detail (mm) Dimension(mm) Left Right
A B C
ALURA TRADITIONWITH CONVEYOR ۱۰۱۵ ۷۰۰ ۵۰۰ ۲۲۱۵ + +
۱۰۱۵ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۲۵۱۵ + +
۱۳۱۵ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۲۸۱۵ + +
۱۶۱۵ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۳۱۱۵ + +
۱۶۱۵ ۱۳۰۰ ۵۰۰ ۳۴۱۵ + +

نقشه اتوکدی چک اوت – میز صندوق :