فریزر بستنی

فریزر بستنی AHT مدل “ریو”

فریزر بستنی AHT مدل “ریو” موتور سرخود، آماده اتصال به برق، بدون نیاز به مراحل نصب   فضا و جای بیشتر – فروش بیشتر طراحی شده براساس ذهنیت : افزایش فروش . فریزر بستنی که هرگونه نیاز خرده فروشی را برآورده می سازد.   فریزرهای بستنی AHT در هر جایی قابل نصب می باشد. در سوپرمارکت […]

فریزر بستنی AHT مدل “سائو پائولو”

فریزر بستنی AHT مدل “ سائو پائولو” موتور سرخود، آماده اتصال به برق، بدون نیاز به مراحل نصب فضا و جای بیشتر – فروش بیشتر طراحی شده براساس ذهنیت : افزایش فروش . فریزر بستنی که هرگونه نیاز خرده فروشی را برآورده می سازد. فریزرهای بستنی AHT در هر جایی قابل نصب می باشد. در سوپرمارکت […]