نمایشگاه

شرکت بهرادان در یازدهمین نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

عکس هایی از حضور شرکت تجهیزات فروشگاهی بهرادان در نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای دی ماه ۹۶ برای دیدن عکس های بیشتر از حضور تجهیزات فروشگاه بهرادان در نمایشگاه های بین المللی دیگر اینجا کلیک نمایید. یازدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای شتاب فزاینده […]

شرکت بهرادان در دهمین نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

عکس هایی از حضور شرکت تجهیزات فروشگاهی بهرادان در نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای دی ماه ۹۵     برای دیدن عکس های بیشتر از حضور تجهیزات فروشگاه بهرادان در نمایشگاه های بین المللی دیگر اینجا کلیک نمایید.  

شرکت بهرادان در نمایشگاه اگروفود تهران خرداد ۹۵

عکس هایی از حضور شرکت تجهیزات فروشگاهی بهرادان در نمایشگاه اگروفود تهران خرداد ۹۵ نمایشگاه ایران آگروفود به عنوان بزرگترین و معروفترین رویداد تجاری مربوط به صنایع غذایی و تجهیزات کشاورزی در خاورمیانه معروف است. با توجه به نقش ارزنده و مهم نمایشگاههای بین المللی در تبادل اطلاعات فنی-بازرگانی و آشنائی صاحبان صنایع و پژوهشگران و […]

شرکت بهرادان در نهمین نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

عکس هایی از حضور شرکت تجهیزات فروشگاهی بهرادان در نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای دی ماه ۹۴   برای دیدن عکس های بیشتر از حضور تجهیزات فروشگاه بهرادان در نمایشگاه های بین المللی دیگر اینجا کلیک نمایید.