چک اوت (میز صندوق) فروشگاهی

چک آوت (میزصندوق) TEKNOGON نقاله دار مدل ALURA QUICK

چک اوت ( میزصندوق )  TEKNOGON نقاله دار مدل ALURA QUICK قابل ارائه در دو وضعیت ؛ گذر راست و گذر چپ دارای لوازم جانبی همچون : SCANNER PROTECTION ، NEXT CUSTOMER BAR و GATE   ابعاد میز صندوق : طول کامل ۲۲۱۵ میلیمتر، شامل : طول نوار نقاله ۱۰۱۵ میلیمتر ، طول محل نصب […]

چک اوت (میزصندوق) TEKNOGON نقاله دار مدل ALURA TRADITION

چک اوت (میزصندوق) TEKNOGON نقاله دار مدل ALURA TRADITION قابل ارائه در دو وضعیت ؛ گذر راست و گذر چپ دارای لوازم جانبی همچون : SCANNER PROTECTION ، NEXT CUSTOMER BAR و GATE ابعاد میز صندوق – چک اوت : طول کامل ۲۲۱۵ میلیمتر، شامل : طول نوار نقاله ۱۰۱۵ میلیمتر ، طول محل نصب […]