عکس هایی از حضور شرکت تجهیزات فروشگاهی بهرادان در نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای دی ماه ۹۴

نهمین نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای دی ماه 94

 

نهمین نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای دی ماه 94

نهمین نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای دی ماه 94

نهمین نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای دی ماه 94

نهمین نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای دی ماه 94

نهمین نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای دی ماه 94

نهمین نمایشگاه کالا، خدمات تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای دی ماه 94

برای دیدن عکس های بیشتر از حضور تجهیزات فروشگاه بهرادان در نمایشگاه های بین المللی دیگر اینجا کلیک نمایید.